​Ψευτοδίλημμα χαρακτήρισε το ερώτημα «δημοσιονομική προσαρμογή ή ανάπτυξη» ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καθηγητής Ν. Καραβίτης, επισημαίνοντας ότι «ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιείται όχι για την ανάπτυξη, αλλά για τη σταθερότητα της οικονομίας υπό μία βασική προϋπόθεση: ότι ξεκινά από σημείο δημοσιονομικής ηρεμίας».

Σύμφωνα με τον κ.Καραβίτη η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά προήλθε από την τοξικότητα του δημόσιου τομέα κι αν αυτός δεν εξυγιανθεί «δεν θα υπάρξει ποτέ ρευστότητα».

Ο καθηγητής και συνεργάτης του Γ.Στουρνάρα επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης ενός φορολογικού συστήματος που θα συμβάλει στη θωράκιση των επιχειρήσεων.

«Το φορολογικό σύστημα πρέπει να κοιτάξουμε να μην είναι αντικίνητρο, όπως ήταν και είναι εν πολλοίς μέχρι σήμερα [...] Πρέπει να λείψει η αδιαφάνεια και να γίνει απλούστερο και αυτή ήταν η κατεύθυνση και στην περίπτωση του φόρου ακινήτων: να κατανέμει τα βάρη με δίκαιο τρόπο», επισήμανε ο σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών.

«Οι επιχειρηματίες πρέπει να πιέσουν οι φόροι να είναι δίκαιοι και οικονομικά αποτελεσματικοί», τόνισε ο κ.Καραβίτης, ενώ αναφερόμενος στον νέο φόρο ακινήτων ο καθηγητής σε αντίθεση με όσα ίσχυαν στο παρελθόν με αντίστοιχους φόρους «ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΑ) αναμένεται να εκπίπτει από τις δαπάνες των επιχειρήσεων».