Την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκαταβολής των ποσών Ενιαίας Ενίσχυσης του 2013 συνολικού ποσού 960 εκατ. ευρώ, με δικαιούχους 660.000 χιλιάδες αγρότες της χώρας, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει η Πειραιώς, «με τις πληρωμές αυτές διοχετεύτηκε άμεση ρευστότητα στην αγορά, σε μια κρίσιμη περίοδο, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκαν οι καταβολές των υποχρεώσεων των αγροτών στον ΕΛΓΑ και στις ΕΑΣ».

Υπενθυμίζεται ότι τα κονδύλια των κοινοτικών ενισχύσεων προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.