«Παρά το γεγονός ότι όλες οι συζητήσεις επικεντρώνονται στο χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το πραγματικό στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι να καλυφθεί το επενδυτικό κενό που προκύπτει από την έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών».

Αυτό αναφέρει η Pricewaterhouse Coopers (PwC) στην πρότασή της για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάσθηκε από τον εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας Κώστα Μητρόπουλο στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων του London Business School και της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με την PwC, η στρατηγική στοχευμένων επενδύσεων και μια νέα αντίληψη για τον δημόσιο τομέα μπορούν να κινητοποιήσουν κεφάλαια, με την ανάκαμψη να είναι εφικτή μέσα από 5 στοχευμένες δράσεις:

1. Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών μέσα από σημαντικές δομικές αλλαγές, όπως η απλοποίηση της νομοθεσίας με την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος.

2. Επικέντρωση των προσπαθειών στην κινητοποίηση κεφαλαίων σε κλάδους όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα (τουρισμός, ενέργεια, εμπόριο), αλλά και με σημαντικό εξαγωγικό προσανατολισμό και μεγάλη επίπτωση στο ΑΕΠ.

3. Απελευθέρωση περιουσιακών στοιχείων από τις τράπεζες που είναι δεσμευμένα λόγω των μη-εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων, η οποία τους θα προσελκύσει πρόσθετη ρευστότητα καθώς τα περιουσιακά στοιχεία θα επανενεργοποιηθούν μέσα στον παραγωγικό κύκλο.

4. Αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομών μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (financial instruments) αντί του παραδοσιακού τρόπου των επιδοτήσεων.

5. Αλλαγή της αρχιτεκτονικής του δημοσίου τομέα με διαχωρισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων (trading activities) με τις διοικητικές (non-trading). Στην περίπτωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, το δημόσιο θα πρέπει να αποσυρθεί αφήνοντας την αγορά να λειτουργήσει και αναπτύσσοντας το ρόλο του ως ρυθμιστής.