Ελαφρά επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο (από 93,1 μονάδες στις 91,2 μονάδες) φανερώνει ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος του ΙΟΒΕ, με κύρια αίτια της υποχώρησης την επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και τις κατασκευές.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, σημειώνεται σημαντική πρόοδος στο δημοσιονομικό πεδίο, με την επίτευξη μικρού πλεονάσματος το 2013 να είναι -όπως αναφέρει- αρκετά πιθανή., αλλά και θετικές εξελίξεις στη χρηματιστηριακή αγορά αναδεικνύοντας το ενισχυμένο επενδυτικό ενδιαφέρον και την άνοδο συμμετοχής και ξένων επενδυτών.

Από την άλλη πλευρά, ο ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η ανεργία παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και η ρευστότητα είναι πολύ περιορισμένη, ενώ αναφέρει ότι αναμένεται ισχυροποίηση της φορολογικής πίεσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις το επόμενο δίμηνο.

Αναλυτικότερα:

• στη Βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής αμβλύνονται, με τα αποθέματα να φανερώνουν ελαφρά διόγκωση και τις εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης να επιδεινώνονται.

• στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχ��υσα δραστηριότητά τους βελτιώνονται, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση των πωλήσεων παραμένουν στα ίδια επίπεδα και οι αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους ενισχύονται περισσότερο.

• στο Λιανικό Εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και τα αποθέματα διευρύνονται, αν και οι επίσης αρνητικές προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές τους αμβλύνονται ελαφρώς.

• στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εντείνονται σημαντικά, με ταυτόχρονη, μικρή άνοδο του δείκτη της απασχόλησης.

• στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και την οικονομική κατάσταση της χώρας μ��ταβάλλονται θετικά, με τις προθέσεις για αποταμίευση και τις δυσμενείς προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας το επόμενο 12μηνο να κερδίζουν επίσης έδαφος.