Προσφορές επενδυτικών κεφαλαίων για την πώληση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, δηλαδή εκείνων που δεν εξυπηρετούνται όπως θα έπρεπε από τους δανειολήπτες, εξετάζουν την τρέχουσα περίοδο οι Διοικήσεις μεγάλων ελληνικών τραπεζών.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μεγάλο βραχνά για τις τράπεζες, καθώς αναγκάζονται για αυτά να σχηματίζουν προβλέψεις που μειώνουν τα κεφαλαία τους, για αυτό και οι διοικήσεις κάποιων τραπεζών έχουν ήδη υπογράψει μη δεσμευτικές συμφωνίες με επενδυτικά κεφάλα��α, έχοντας προτείνει μια τιμή για αυτά!

Καθώς τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν σχηματίσει προβλέψεις έως και 100% για μέρος των δανείων αυτών, το μέσο κόστος πώλησής τους αναμένεται να κινείται κοντά στο 35%, ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να ανακτήσουν μέρος των κεφαλαίων που έχουν διαγράψει (ως επισφάλειες)

Τα κόκκινά δάνεια υπολογίζονται μεσοσταθμικά στο 29% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες και τα οποία συνολικά φτάνουν τα 260 δισ. ευρώ.

Για το συγκεκριμένο θέμα ενημερώνεται το ΤΧΣ, αλλά και οι επόπτες της τρόικας στα Διοικητικά Συμβούλια των συστημικών τραπεζών.