Αποστάσεις από τα πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου που την έφεραν να έχει πιστοποιήσει «μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα» της Γενικής Κυβέρνησης το 2013 παίρνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι προβλέψεις για το 2013 που εστάλησαν στην ΕΛΣΤΑΤ απο το υπουργείο Οικονομικών και διαβιβάστηκαν στη συνέχεια στητ Eurostat δεν συνοδεύονται από κάποια αξιολόγηση ποιότητας και πιστοποίηση ή επικύρωση τους από την ΕΛΣΤΑΤ.

«Είναι προβλέψεις που έχουν υπολογιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, για τις οποίες το Υπουργείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο», αναφέρει χαρακτηριστικά η Αρχή και τονίζει πως «το γεγονός ότι η Eurostat προχώρησε στην δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα της δεν αποτελεί κάποια πιστοποίηση ή επικύρωση των στοιχείων για το 2013 από τη Eurostat. Τα ετήσια δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία για το έτος 2013 θα καταρτιστούν από την ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της ΔΥΕ Απριλίου 2014 και θα δημοσιευτούν, κατόπιν πιστοποίησης τους, από τη Eurostat τον Απρίλιο 2014».

Υπενθυμίζεται ότι τα 344 εκατ ευρώ, που περιλαμβάνουν ως πρωτογενές πλέόνασμα τα στοιχεία του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, τα δημοσιεύματα τα ανέβαζαν στα 847 εκατ. ευρώ, λόγω μικρότερου ελλείματος μέσα στο 2013.