​Σώμα «υπέρ-ελεγκτών» που θα αναλάβει την πάταξη της φοροδιαφυγής δημιουργείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα!

Πιο συγκεκριμένα, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται 192 εφοριακοί από το ΣΔΟΕ, καθώς και 84 οχήματα και σκάφη για τη διενέργεια ελέγχων.
Αρμοδιότητες των ελεγκτών θα είναι ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στον ΦΠΑ, καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας. Βασική υποχρέωση των ελεγκτών είναι να δίνουν πλήρη αναφορά στον γενικό γραμματέα Χάρη Θεοχάρη.

Οι «ράμπο» της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα μπορούν στην βάρδια τους να προβαίνουν σε ελέγχους μεταφορικών μέσων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων, όπου βρίσκονται αγαθά, ανεξάρτητα από τον φορέα εκμετάλλευσής τους και του τελωνειακού καθεστώτος, υπό το οποίο τελούν, όπως, επίσης σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει πως οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα χάσουν τις αρμοδιότητες τους! .

Εάν, κατά την διάρκεια ελέγχου που διενεργείται από το ΣΔΟΕ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, προκύψουν πληροφορίες φορολογικού ή τελωνειακού ενδιαφέροντος, διαβιβάζονται με πληροφοριακό δελτίο στην ΓΓΔΕ προς αξιολόγηση.

Εφόσον κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου από το ΣΔΟΕ προκύπτει παράβαση της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, η έκθεση ελέγχου διαβιβάζεται στην ΓΓΔΕ, για περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.