Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο με τίτλο δόθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση μετά και τις ενστάνσεις της τρόικας, φιλοδοξώντας να καλύψει μέρος του δημοσιονομικού κενού του 2014. Περιέχει μια σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στην άμβλυνση ανισοτήτων και αδικιών του ασφαλιστικού συστήματος, στην ουσιαστική ενδυνάμωση της εισπρακτικής ικανότητας των Ταμείων, αλλά και στη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

«Το νομοσχέδιο ουσιαστικά, εξευρίσκει πόρους 500 εκατ. ευρώ και ολοκληρώνει τον κύκλο «νοικοκυρέματος» του Ασφαλιστικού, εξοπλίζοντας τα Ταμεία με θεσμικά εργαλεία που βελτιώνουν δραστικά την εισπρακτική ικανότητά τους» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γ.Βρούτσης, τονίζοντας πως εάν τηρηθούν αυτά, δεν πρόκειται να θιγεί απολύτως καμία σύνταξη.

Ο υπουργός Εργασίας στο σημείωμά του, κάλεσε τους πολίτες και τους φορείς να συμμετέχουν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, εκφράζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα του υπουργείου Εργασίας να θωρακίσει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Ο κ.Βρούτσης επεσήμανε ότι η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής –με όποια μορφή έχει- αποτελεί μια μάχη εθνικής σημασίας.

Αναλυτικά στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι εξής ρυθμίσεις:

-Δίδεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με 40 χρόνια ασφάλισης και σε ηλικία 62 ετών.

-Επιπλέον αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης στο 95% του ποσού της σύνταξης, που προκύπτει από τα ασφαλιστικά δεδο­μένα του ασφαλισμένου. Πρόκειται για ένα μέτρο που αμβλύνει την ταλαιπωρία αναμονής των συνταξιούχων.

-Η από την 1η Δεκεμβρίου 2013 ενιαία δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών κύριας, επικουρικής σύνταξης και πρόνοιας μέσω των Αναλυτι­κών Περιοδικών Δηλώσεων.

επέκταση του προστίμου για την αδήλωτη εργασία (10.550 ευρώ) για τον εργοδότη που δεν ��υμπεριέλαβε εργαζόμενο στη μη­νιαίως υποβαλλόμενη Α.Π.Δ., ακόμη και εάν έχει δηλώσει αυτόν τον εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύσ­τημα «Εργάνη».

ενίσχυση του ελέγχου και των διασταυρώσεων μεταξύ δηλωθει­σών - μέσω της Α.Π.Δ. - και πραγ­ματικά καταβληθεισών εισφορών, καθώς και η άμεση επί­δοση βεβαίωσης οφειλής όταν και εφόσον διαπιστωθούν αποκλί­σεις.

επέκταση της εφαρμογής του εργοσήμου και σε άλλες κατηγο­ρίες περιστασιακά εργαζομένων.

δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των δανειοληπτών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, χωρίς να χάνουν την επιδό­τηση επιτοκίου.

φωτο:anatropinews