Με αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ευρωβουλευτές ενημερώθηκαν σχετικά με τις προτεραιότητες της επερχόμενης ελληνικής Προεδρίας, καθώς και για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο δημοσιονομικής προσαρμογής.
Η ελληνική Προεδρία το πρώτο εξάμηνο του 2014, όπως τόνισε ο Υπουργός, θα επικεντρωθεί στην εμβάθυνση της ΟΝΕ και ιδιαίτερα στην κοινωνική της διάσταση, ώστε οι υπάρχοντες οικονομικοί δείκτες να συμπεριλάβουν και τον κοινωνικό παράγοντα -ενσωματώνοντας αντίστοιχους δείκτες- με στόχο την χάραξη αποτελεσματικότερης πολιτικής για την αποκατάσταση των οικονομικών ανισορροπιών.
Τόσο ο υπουργός Οικονομικών, όσο και οι Ευρωβουλευτές αναγνώρισαν τις κοινωνικές επιπτώσεις εξαιτίας της κρίσης και υπογράμμισαν την ανάγκη για τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για παροχή ρευστότητας στην αγορά, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.