Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αντί για τη Βουλή βρίσκεται το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, καθώς το πρώτο ανέλαβε να ποσοτικοποιήσει την απόδοση των μέτρων ώστε να μην αμφισβητηθεί από την Τρόικα η δυνατότητα κάλυψης του δημοσιονομικού κενού. Το οικονομικό επιτελείο, έχοντας λάβει προφανώς κάποια μηνύματα από τους δανειστές, ανησυχεί πως η Τρόικα δε θα δεχθεί εύκολα ότι η απόδοση των μέτρων ενεργοποίησης των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών των ταμείων θα αποδώσουν έως τον Απρίλιο έσοδα ύψους 500 εκ ευρώ και δεν είναι ακόμα σίγουρο το κατά πόσο η Τρόικα δέχεται ότι το δημοσιονομικό κενό δεν υπερβαίνει τα 500 εκ ευρώ .

Με την ακριβέστερη ποσοτικοποίηση των στόχων του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οικονομικό επιτελείο ελπίζει ότι η Τρόικα ακόμα και αν δε δεχτεί ότι καλύπτεται το δημοσιονομικό κενό,τουλάχιστον δεν θα υποτιμήσει με μεγάλη απόκλιση τις αποδόσεις των μέτρων η εκτίμησή της. Γιατί αν βρεθούμε αντιμέτωποι με το χειρότερο σενάριο είναι προφανές ότι οι δανειστές θα αξιώσουν το κενό να καλυφθεί με περικοπές συντάξεων και κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.