Φτωχές είναι οι εισπράξεις φόρων και προστίμων από αυτοαπασχολούμενους και άτομα μεγάλου πλούτου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων συνολικά στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 δεν ξεπέρασαν τα 11 εκατ. ευρώ.

Όπως ορίζει η κατηγοριοποίηση που έχει γίνει από το υπουργείο Οικονομικών, οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου είναι αυτοί που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

• Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους (του ιδίου του φορολογούμενου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων), υπερβαίνει το ποσό των 2 εκατ. ευρώ.

• Η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με τα τεκμήρια διαβίωσης (πισίνες, ΙΧ, κατοικίες κα) υπερβαίνει το ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ.

• Τα ποσά που εμπίπτουν στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνη για αφορά ακινήτων, ΙΧ, σκαφών αναψυχής κα) υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 χιλιάδων ευρώ.

• Φορολογούμενοι στους οποίοι μετά το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εντοπίζονται πολύ υψηλές καταθέσεις που δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία.

Συνολικά στο 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013 οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έλεγξαν 951 τέτοιες υποθέσεις, ωστόσο βεβαιώσαν μόλις 36,4 εκατ. ευρώ προστίμων, δηλαδή μέσο φόρο 37.894 ευρώ ανά υπόθεση.

Όσον αφορά τα εισπραχθέντα έσοδα, ανήλθ��ν σε 10,5 εκ. ευρώ, δηλαδή μόλις στο 29% των εν λόγω φόρων…