​Νέα αύξηση παρουσίασαν το Σεπτέμβριο τα χρέη των φορολογούμενων προς το δημόσιο, σύμφωνα με στοιχεία του υ��ουργείου Οικονομικών που αφορούν στην αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης.

Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων ανήλθαν το Σεπτέμβριο στα 59,664 δισ. ευρώ έναντι 58,969 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Αυγούστου. Πρόκειται για μία αύξηση 695 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή σε αυτό που κατέστη ληξιπρόθεσμο εντός του 2013. Αυτό διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο στα 6,188 δισ. ευρώ έναντι 5,379 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη Αυγούστου. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 809 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος, παρουσίασε μείωση κατά 114 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως της είσπραξης 98 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται ��τι ο στόχος που έχει τεθεί από την τρόικα είναι να εισπραχθούν από το παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος 1,9 δισ. ευρώ το 2013 και, όπως αναφέρθηκε, είχαν εισπραχθεί μέχρι το Σεπτέμβριο 1,14 δισ. ευρώ, ενώ όσον αφορά το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος θα πρέπει να εισπραχθεί τουλάχιστον το 24,5% και είχε εισπραχθεί το 16,1%.