Καθυστερήσεις στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων εντοπίζει η τρόικα και έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να διεξάγει μέχρι το τέλος του 2013 αξιολόγηση των παρεμβάσεων για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

Η τρόικα θεωρεί πως η συνεχής παρακολούθηση των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων είναι το «κλειδί» για τη διασφάλιση της εκ των πραγμάτων απελευθέρωσής τους.

Παρά την έκδοση της εφαρμοστικής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων ορκωτών λογιστών και αναλογιστών, την θεσμοθέτηση του νέου Δικηγορικού Κώδικα και την κατάρτιση της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης για τους γεωτεχνικούς, τους ορκωτούς εκτιμητές και τους ηλεκτρολόγους, οι δανειστές θεωρούν πως η Ελλάδα υπολείπεται των στόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρνητικά αξιολογήθηκε και η μελέτη του ΚΕΠΕ για το βαθμό της αποτελεσματικής απελευθέρωσης 20 οικονομικά σημαντικών επαγγελμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα παρακολούθησης των κλειστών επαγγελμάτων που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών, σε διαβούλευση με την τρόικα καταρτίζει λίστα με δείκτες υψηλής συχνότητας για να αξιολογεί σε συνεχιζόμενη βάση την επίπτωση των μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τομέα.

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει να διεξαγάγει μέχρι το τέλος του 2013 μία εις βάθος επαναληπτική αξιολόγηση των παρεμβάσεων για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων που θα συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις από τα εμπλεκόμενα μέρη και έρευνες, με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων