Προχωρά ταχύτατα η σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (Ιnstitution for Growth in Greece -IfG), το οποίο θα ενεργοποιηθεί μέσα στο 2014.

Το IfG θα παράσχει δανειακή χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, μετοχικό κεφάλαιο σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά και δανειακή ή κεφαλαιακή χρηματοδότηση για έργα υποδομής.

Όπου θα παρέχεται δανειακή χρηματοδότηση τα δάνεια του IfG θα καθίστανται διαθ��σιμα μόνο υπό την προϋπόθεση συμφωνιών συγχρηματοδότησης με σημαντική συμμετοχή εμπορικών ή συνεργατικών τραπεζών.

Το IfG θα δανείζει και επενδύει με όρους αγοράς, δεν θα δέχεται κεφαλαιακές συνεισφορές ή άλλη χρηματοδότηση από ελληνικές τράπεζες που ανήκουν ή ελέγχονται από την δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα είναι μέτοχος μειοψηφίας με τη δική του κεφαλαιακή συνεισφορά να περιορίζεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και η γερμανική κρατική τράπεζα KfW θα μετέχουν με άλλα 150 εκατ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μελετάται να συμμετάσχει και μέσω της μεταφοράς δανείων από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που η ίδια έχει χορηγήσει και εκτιμάται ότι δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά.

Στο IfG θα μπορούν να συμμετάσχουν και ιδιώτες επενδυτές, όχι όμως στο αρχικό κεφάλαιό του, αλλά στα επιμέρους θεματικά ταμεία (subfunds) που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο αυτού.

Η έδρα του ταμείου, η αγγλική επωνυμία του οποίου θα είναι θα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, αλλά θα διατηρεί παράλληλα και γραφεία στην Αθήνα. Η διοίκηση του ταμείου θα ορίζεται από όσους συμμετέχουν στη χρηματοδότησή του.