Τον κώδωνα του κινδύνου για το επιχειρείν, υπερτονίζοντας την άμεση ανάγκη για λήψη αναπτυξιακών μέτρων με ταυτόχρονη επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, κρούει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
Σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Δημήτρης Λακασάς προς τον πρωθυπουργό, το σύνολο των πολιτικών κομμάτων αλλά και την τρόικα και την Task Force, επισημαίνει ότι πλέον οι ελληνικές υγιείς, παραγωγικές και εξωστρεφείς, επιχειρήσεις δίνουν σε καθημερινή βάση τη δική τους μάχη για επιβίωση, τόσο εξαιτίας της ύφεσης όσο και της αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, είναι αμέτρητα.
«Πλέον, κρίνεται αναγκαίο να εγκαταλειφθεί η μονομερής και εμπροσθοβαρής δημοσιονομική προσαρμογή και να ληφθούν παράλληλα και αναπτυξιακά μέτρα με ταυτόχρονη επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων για ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα» αναφέρει ο κ. Λακασάς.
Στη συγκεκριμένη επιστολή παρουσιάζονται τα βασικά σημεία πάνω στα οποία θα πρέπει σύμφωνα με το ΣΕΒΕ να βασιστεί μία τέτοια αναπτυξιακή πολιτική και τα οποία είναι:
1. Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικής βάσης και της εξωστρέφειας
2. Απλοποίηση και σταθερότητα του φορολογικού συστήματος και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με την καθιέρωση Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή (Flat Tax Rate)
3. Ενίσχυση της ρευστότητας
4. Μείωση ενεργειακού κόστους και καθι��ρωση ειδικής ενεργειακής πολιτικής για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις
5. Μείωση μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα ουσιαστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.