​Διαρκώς ανοικτή για μεταβολές θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2014 η υπηρεσία υποβολής του E9 στο Taxisnet.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νομοσχεδίου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν.

Ωστόσο, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα επί ακινήτου, από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα της 31ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Έτσι, φορολογούμενος που θα πωλήσει ακίνητο στις 10 Ιανουαρίου 2014 θα πρέπει έως τις 10 Φεβρουαρίου να δηλώσει την μεταβολή. Η τροποποίηση στο Ε9 μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους (2015).