Για τις προθεσμίες εξόφλησης των οφειλών τους ενημερώνει ο ��ΑΕΕ τους ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων εισφορών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπεζών με ανάθεση πάγιας εντολής.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΕ υπενθυμίζει ότι την Πέμπτη 31/10/2013 καταβάλλεται η μηνιαία δόση, ενώ την ίδια μέρα, θα πρέπει να καταβληθεί και η ανεξόφλητη δόση της 30/9/13, προσαυξημένη κατά 15%, προκειμένου να μην απολεσθεί το δικαίωμα της ρύθμισης.

Ο ΟΑΕΕ διευκρινίζει ακόμη πως οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληροφορηθούν από την τράπεζα επιλογής τους την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων ��ντολών, κατά την διάρκεια της μέρας, έτσι ώστε να μεριμνήσουν για την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον λογαριασμό τους, πριν την ώρα αυτή.

Παράλληλα,για την προστασία των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, ο ΟΑΕΕ συστήνει σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό από την προηγούμενη μέρα.