Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα θέσει στο 8% τον πήχη για την κεφαλαιακή επάρκεια (Core Tier 1) των τραπεζών στα πλαίσια των επικείμενων επιθεωρήσεων κεφαλαιακής ποιότητας, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Η ΕΚΤ θέλει να διαπιστώσει τους πιθανούς κινδύνους που κρύβουν οι ισολογισμοί των τραπεζών πριν αναλάβει την τραπεζική εποπτεία στην Ευρωζώνη από το Νοέμβριο του 2014. Για να γίνει αυτό, η ΕΚΤ θα διεξάγει το 2014 ελέγχους στην κεφαλαιακή ποιότητα των τραπεζών, όπου ο πήχης κεφαλαιακής επάρκειας θα τεθεί στο 8%.

Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) 7% (όπως προβλέπει η τελευταία φάση του 2019 στα πλαίσια των κανόνων της Βασιλείας 3) συν μία προσαύξηση 1% για τις συστημικές τράπεζ��ς.

«Θα είναι 7+1», δήλωσε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές.