Στη δημιουργία 405 θέσεων εργασίας θα οδηγήσουν 6 έργα φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων», και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.

Ο προϋπολογισμός για τα έξι έργα είναι περίπου 20 εκ. ευρώ και στόχος του υπουργείου είναι:

• η βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού των γύρω περιοχών,

• η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο, η αύξηση χώρων πρασίνου

• η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι διαδικασίες έναρξης των έργων θα ξεκινήσουν εντός του 2013, με σκοπό την ολοκλήρωσή τους μέχρι το 2015.