Ενιαίους ορισμούς όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα («κόκκινα») δάνεια και τα δάνεια σε αναδιάρθρωση που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες εν όψει των επικείμενων ασκήσεων αντοχής ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).

Σύμφωνα με την ΕΒΑ, τα κοινά αυτά πρότυπα στοχεύουν να διευκολύνουν τις προσπάθειες των ρυθμιστικών αρχών για την αξιολόγηση των τραπεζικών ισολογισμών και δεν θα επηρεάσουν άμεσα την κερδοφορία ή τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών.

«Οι συστάσεις προωθούν τη συνέπεια στη διαδικασία και στα αποτελέσματα της σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε οι αμφιβολίες για την ποιότητα των assets σε όλη την ΕΕ να εξαλειφθούν» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα νέα πρότυπα θα υιοθετούν τις υπάρχουσες έννοιες της αθέτησης πληρωμών, δηλαδή τα στοιχεία ενεργητικού θα κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενα όταν θα έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.