Στην υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings.

��υγκεκριμένα ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα, από «ΒΒΒ+» σε «ΒΒΒ» με αρνητική προοπτική, τις προοτπικές της Ιταλίας, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν προβλήματα στον τρέχοντα προϋπολογισμό.