Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της κρίσης το 2008 διαμορφώθηκε το ποσοστό των ανέργων που είναι εκτός εργασίας για 12 ή και περισσότερους μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, ο δείκτης της ανεργίας στις 34 χώρες του, παρέμεινε αμετάβλητος στο 7,9% τον Αύγουστο, ενώ βρισκόταν στο 8% κάθε μήνα στο β΄ τρίμηνο.

Ωστόσο, την ίδια ώρα που ο δείκτης της ανεργίας εμφανίζεται να έχει σταθεροποιηθεί, το ποσοστό αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχίζει να αυξάνεται.

Η οικονομική εφημερίδα επισημαίνει ακόμη ότι οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τη δημοσιονομική και τραπεζική κρίση, είναι αυτές οι αναπτυγμένες χώρες που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα μακροπρόθεσμης ανεργίας.

Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, το ποσοστό των ανθρώπων χωρίς εργασία τους τελευταίους 12 τουλάχιστον μήνες, διαμορφώθηκε στο 65,5% στο β΄ τρίμηνο του έτους, και είναι το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ!

Στην Ιρλανδία το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 59%, ενώ για την Πορτογαλία στο 56,1% και στην Ιταλία το 56,4%.

Αντίθετα, ορισμένες χώρες στο βορά της ευρωζώνης, έχουν δει την μακροχρόνια ανεργία να υποχωρεί. Στη Γερμανία, το ποσοστό υποχώρησε στο 17% στο β΄ τρίμηνο του 2013 από το 21,7% στο τέλος του 2007.