Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Θ. Σκορδά και με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων του «Πράσινου Ταμείου» εκχωρείται η διενέργεια των διαγωνισμών για έργα του Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» στους επιμέρους φορείς του Δημοσίου (ΟΤΑ κλπ).

Η εκχώρηση της διενέργειας των διαγωνισμών προϋποθέτει την τήρηση όλων των διατάξεων περί κρατικών προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων. Οι φορείς που θα διενεργήσουν τους διαγωνισμούς, υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου απολογιστικά στοιχεία.