Το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων, τρίμηνης διάρκειας.

Όπως αναφέρει το Reuters, η απόδοση υποχώρησε κάτω από το 4% και συγκεκριμένα στο 3,95%, έναντι 4,02% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,89 από 1,94.