​​Συνεχίζουν να προσέρχονται στις ΔΟΥ με αργούς ρυθμούς οι φορολογούμενοι που έχουν κληθεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των δηλώσεών τους προς έλεγχο.

Ωστόσο 102.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα παρά την παράταση που έδωσε το Υπ.Οικ. με την 1150847/Δ12/4.10.2013 απόφασή του.

Ενδεικτικό είναι ότι από τις 30.9 μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου προσήλθαν στις ΔΟΥ μόνο 26.000 φορολογούμενοι.