Με τη μεταβίβαση του 33% του μετοχικού κεφαλαίου στην EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LIMITED και την είσπραξη από το ΤΑΙΠΕΔ του προβλεπόμενου από τη σύμβαση ποσού των €622 εκατ. βάσει της σύμβασης ολοκληρώθηκε σήμερα η αποκρατικοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το συνολικό ποσό που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε €712 εκατ., καθώς εκτός των €622 εκατ. το ΤΑΙΠΕΔ πρόκειται να εισπράξει επιπλέον ποσό ύψους 30 εκατ. σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί τα μερίσματα της χρήσης του 2012, ύψους €60 εκατ.

Όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ, η μεταβίβαση αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης αποκρατικοποίησης από την έναρξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ στην αποκρατικοποίηση της ΟΠΑΠ ήταν οι Deutsche Bank AG London Branch κα�� NBG Securities, ενώ νομικοί σύμβουλοι οι δικηγορικές εταιρίες Καρατζά & Συνεργάτες και Freshfields Bruckhaus Deringer.