Την αναδρομική διερεύνηση από το 2011 όλων των συνταξιούχων οι οποίοι ελάμβαναν το ΕΚΑΣ χωρίς να το δικαιούνται, ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο η διοίκηση του ΙΚΑ.

Μάλιστα στην σχετική εγκύκλιο τονίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις είτε οφείλονται σε αμέλεια, είτε σε δόλο ζητείται η αναζήτηση των χρημάτων από τους εμφανιζόμενους ως δικαιούχους και η κατά περίπτωση σύνταξη μηνυτήριων αναφορών.