​Από τη σύγκριση του Γενικού δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ..Τ.Κ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2013, προς τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2012, προκύπτει μείωση 1,1%, έναντι αύξησης 0,9%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011 .

Αντιθέτως, ο Γενικός δείκτης κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2013(μήνας εκπτώσεων), παρουσίασε σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ …. αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2012 – Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση… 0,1%, έναντι αύξησης 1,9%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.