Στις 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο, όπως υπενθυμίζει η Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπ.Ανάπτυξης.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι αιτήσεις αυτές θα αξιολογηθούν από τον Νοέμβριο του 2013.

Οι αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβληθούν, από 31 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου 2014, θα αξιολογηθούν από τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.3908/11 όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την παράγραφο 5 του άρθρου 23 του Ν.4146/13.