Κατά της λύσης που προωθεί η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, μέσω ειδικού επιδόματος που θα χορηγηθεί αναδρομικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, τάσσεται το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Χ. Πρωτόπαπας ανέφερε σήμερα για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha:

«Η λύση που προωθεί η κυβέρνηση δεν μας ικανοποιεί. Εμείς είχαμε εισηγηθεί να μειωθεί ο φόρος. Έστω και μία μικρή, συμβολική μείωση του φόρου θα ήταν μία πρώτη ανακούφιση. Η μορφή που επιλέγεται πρέπει να είναι σοβαρή, σωστή και να δίνεται προκαταβολικά».