​Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2013 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 5.356 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 4.741 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 13,0 %.

Μείωση 46,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Σεπτέμβριο του έτους 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2013 ανήλθε σε 2.829, έναντι 2.859 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 1,0%. Μείωση 37,6% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) το Σεπτέμβριο του 2012 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 59.366 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 60.419 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 1,7 %. Μείωση 41,2% ��ίχε παρουσιάσει το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθε σε 25.994, έναντι 28.277 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 8,1%. Μείωση 32,0% είχε παρουσιάσει το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011.