Ξεκίνησε η αποστολή των εκκαθαριστικών για το ΦΑΠ 2013.

Στην αποστολή των εκκαθαριστικών ΦΑΠ 2013 προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Τα περισσότερα Εκκαθαριστικά έχουν ήδη αναρτηθεί στην εφαρμογή Ε9 της ΓΓΠΣ.

Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2013 θα πληρωθεί σε 4 μηνιαίες δόσεις ως εξής:

μέχρι 31/10/2013

μέχρι 29/11/2013

μέχρι 31/12/2013

μέχρι 31/01/2014