Την πλάτη στην εφορία γύρισαν περίπου 130.000 Έλληνες, όπως προκύπτει από τα νέα ανανεωμένα στατι��τικά στοιχεία για τα στοιχεία πορείας ελέγχου δηλώσεων δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, από τους 340.791 φορολογούμενους που κλήθηκαν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος στις ΔΟΥ για έλεγχο, ανταποκρίθηκαν μόλις 212.184, ήτοι το 62%.

Από τους 128.607 φορολογουμένους που δεν παρουσιάστηκαν στις ΔΟΥ, οι περισσότεροι έχουν χρεωστικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.