​Στα 6,568 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα «φέσια» του δημοσίου τον Αύγουστο του 2013 έναντι 6,702 δισ. τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης.

Αναλυτικότερα τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 6,159 δισ. ευρώ και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στα 409,4 εκατ. Ευρώ.

Από τις εκκρεμείς επιστροφές τα 247,8 εκατ. αποτελούν άμεσους φόρους, τα 144,1 εκατ. έμμεσους φόρους και τα 17,1 εκατ. μη φορολογικά έσοδα.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης είχαν διαμορφωθεί στα 6,342 δισ. και οι εκκρεμμείς επιστροφές φόρων στα 360,8 εκατ.

φωτο:toonpool.com