Να αντιμ��τωπίσει δραστικά τη φοροδιαφυγή θέλει το υπουργείο Οικονομικών.

Με ρύθμιση περιέχεται στο άρθρο 33 του σχεδίου νόμου που έχει τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση με τίτλο «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν επί τόπου να επιβάλλουν πρόστιμο τουλάχιστον 1.000 ευρώ σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις!

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως το πρόστιμο θα είναι μίνιμουμ 1.000 ευρώ για συναλλαγές που δεν ξεπερνούν το συγκεκριμένο ποσό ενώ αν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το συγκεκριμένο ποσό θα επιβάλλεται πρόστιμο στο διπλάσιο της αξίας της.

Το πρόστιμο θα πρέπει να καταβληθεί εντός 20 ημερών σε οποιαδήποτε εφορία, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα βεβαιώνεται ταμειακά από τη ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη.