Με το φόβο της απόλυσης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ομίλου Adecco, που παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

Το 68% όσων ερωτήθηκαν, εκτιμούν, ότι τα δυο τελευταία χρόνια οι συνθήκες εργασίας τους έχουν επιδεινωθεί, το 23%, ότι έχουν παραμείνει ίδιες και μόνο 9% ,ότι έχουν βελτιωθεί.

Καλούμενοι δε να περιγράψουν με ποιον ακριβώς τρόπο έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες εργασίας, οι μισοί (50%) συμμετέχοντες που εργάζονται ανέφεραν ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν υποστεί μείωση μισθού, 25% δήλωσαν, ότι εργάζονται πλέον περισσότερες ώρες, 14% επεσήμαναν την άσχημη ψυχολογία που επικρατεί στο περιβάλλον εργασίας τους λόγω αυξημένου στρες και του φόβου της απόλυσης και της ανεργίας και 13% αναφέρθηκαν στην έλλειψη προσωπικού.


Σημαντικά ήταν επίσης τα ποσοστά που έκαναν λόγο για την αύξηση των απαιτήσεων και της πίεσης στον χώρο εργασίας αλλά και για τη μείωση του τζίρου ή των κερδών (9% σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις), για κακές συνθήκες εργασίας (8%), μεγαλύτερο όγκο δουλειάς (7%), καθυστερήσεις στην πληρωμή (5%) ή ακόμη και απλήρωτη εργασία (4%).

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της έρευνας στελέχη της εταιρείας εκτιμούν, ότι και το 9% που δηλώνουν πως οι συνθήκες εργασίας έχουν βελτιωθεί, δεν αναφέρονται σε αύξηση αμοιβών ή βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά πρόκειται πιθανότατα για εργαζόμενους που αντικατέστησαν υψηλόμισθα στελέχη των εταιρειών που «απομακρύνθηκαν».

Η εικόνα αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι 45% και 42% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, επιβεβαίωσαν αντίστοιχα πως έχουν αυξηθεί ο όγκος και τα καθήκοντα/αρμοδιότητες της δουλειάς τους, ενώ σχεδόν οι μισοί (48%) απάντησαν, ότι οι οικονομικές τους απολαβές έχουν μειωθεί δυσανάλογα σε σχέση με τις απαιτήσεις και τον όγκο της εργασίας τους και 38% εξέφρασαν την αίσθηση της στασιμότητας στην εργασία τους.