Με νέα εσωτερική διάρθρωση θα λειτουργούν από τις 14 Οκτωβρίου οι εφορίες της χώρας σε μια προσπάθεια να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα οι υποθέσεις των πολιτών, αλλά και να γίνεται πιο αποτελεσματικά.... ο φορο-έλεγχος. Με απλά λόγια, στόχος είναι να περνάνε οι φορολογούμενοι από κόσκινο πιο γρήγορα και να μπαίνουν τα φορολογικά έσοδα στα δημόσια ταμεία ακόμη γρηγορότερα !!!!!!!!!!!!!!!

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΔΟΥ Α΄, Α΄− Β΄ και Β΄ Τάξεως με την νέα διάρθρωση ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2013.

Σημειώνεται πως πλέον οι εφορίες διακρίνονται σε ΔΟΥ Α΄ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, στις οποίες λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», ΔΟΥ Α΄ − Β΄ τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες λειτουργούν χωρίς Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και ΔΟΥ Β΄ τάξεως, επιπέδου Τμήματος.