Το δρόμο για την Κύπρο έχει πάρει η δόση του 1,5 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΜΣ, το ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού τραπεζικού τομέα, ενώ δεν θα δοθεί σε μετρητά αλλά σε ομόλογα διάρκειας 18 μηνών με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το δάνειο θα αποπληρωθεί από την Κύπρο σε δύο ισόποσες δόσεις των 750 εκατ. ευρώ το 2029 και το 2030 αντίστοιχα.