​Την προειδοποίηση ότι η πλήρης απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο αδιέξοδο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απηύθυνε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδης με αφορμή τις απαιτήσεις της τρόικας υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης του καθεστώτος της επαγγελματικής στέγης.

«Πολύ φοβάμαι ότι η εντύπωση που δημιουργείται είναι ότι κάποιοι θέλουν τα ιδιωτικά και δημόσια ακίνητα εδώ και τώρα και ελεύθερα ενοικιαστών», είπε ο κ. Κορκίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο θα πρέπει να διατηρηθεί η δωδεκαετία ως έχει για όλες τις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις και να ισχύσει η εξαετία στις νέες, να αποφευχθεί η συμφόρηση των δικαστηρίων με νέες μισθωτικές υποθέσεις που θα φέρει η πλήρης απελευθέρωση και να ρυθμισθούν αποτελεσματικά οι στρεβλωτικές μισθώσεις των ακινήτων που ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ασφαλιστικά ταμεία, ιδρύματα, κληροδοτήματα και άλλους φορείς.