Να προσαρμόσει τα τιμολόγια της στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έοχυν «γονατίσει» τα ελληνικά νοικοκυριά αποφάσισε η ΕΥΔΑΠ.
Με ομόφωνη απόφαση του δ.σ. της εταιρείας ύδρευσης αναλαμβάνεται πρωτοβουλία για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων που αφορά:
α) τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά
β) τους υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.
Η έκπτωση θα ξεκινά από 10% και θα φθάνει έως και 60%.
Ειδικότερα:
Όσον αφορά τις τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά
- Για 4μελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως 6μελείς οικογένειες, έκπτωση 10% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
- Για 7μελείς και 8μελείς οικογένειες, έκπτωση 35% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
- Για 9μελείς έως 13μελείς οικογένειες, έκπτωση 60% στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Στους δικαιούχους της πρώτης ομάδας η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.
Όσον αφορά τους υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα
Παρέχεται έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης εφόσον:
α) είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται)
β) έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως και
γ) ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης–αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 €.
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται
Για την χορήγηση της έκπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά:
- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ),
- Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Σημειώνεται ότι το κοινωνικό πρόγραμμα είναι σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου και η διάρκειά του είναι ένα έτος.