Πιο ελαστική έκανε το υπουργείο Οικονομικών την τροπολογία με την οποία επιχειρούσε να βάλει «φρένο» στην έξοδο της Βιοχάλκο και άλλων επιχειρήσεων από την Ελλάδα. Όπως είχαμε αναλυτικά γράψει στο star.gr, με την αρχική διατύπωση η τροπολογία προέβλεπε ότι «απαιτείται ποσοστό 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου μιας εισηγμένης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει τη συγχώνευση-απορρόφησή της με άλλη εισηγμένη η οποία θα εκδώσει μετοχές ως αντάλλαγμα».

Σήμερα όμως το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι «Εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σε οργανωμένη αγορά κράτους άλλου πλην της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών, το ποσοστό της απαιτούμενης πλειοψηφίας του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε 90%».

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών συστήνει ως ποσοστό απαιτούμενης πλειοψηφίας το 90% προκειμένου να προσαρμοστεί με την κοινοτική οδηγία.