Καλύτερα από ότι περίμενε το οικονομικό επιτελείο ....διαμορφώθηκαν τελικά οι εισπράξεις από το Φόρο Προστιθεμένης Αξίας, οι οποίες ξεπέρασαν τον Αύγουστο τους μηνιαίους στόχους κατά 80 εκατ. ευρώ περίπου!!!

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν τον Αύγουστο σε 1,132 δισ. ευρώ, έναντι του μηναίου στόχου 1,053 δισ. ευρώ που προέβλεπε το Επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Σημειώνεται πως ο ετήσιος στόχος για τις εισπράξεις από τον Φόρο Προστιθεμένης Αξίας είναι στα 13,75 δισ. ευρώ και μέσα στο 8μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2013 έχουν εισπραχθεί 9,28 δισ. ευρώ