Να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους κατά 115 δισ. ευρώ ($155 δισ.) θα χρειαστεί οι μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου για να συμμορφωθούν με τους πιο αυστηρούς κανονισμούς που έρχονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, περισσότερο από το 60% του κεφαλαιακού ελλείμματος βρίσκεται στην Ευρώπη.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα ωστόσο υποχώρησε κατά 83 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου του περασμένου έτους καθώς οι τράπεζες κράτησαν περισσότερα από τα κέρδη τους για μελλοντικές ανάγκες και άντλησαν νέα κεφάλαια, αν και ο ρυθμός της βελτίωσης δεν ήταν τόσο ισχυρός στην Ευρώπη όσο αλλού.

Το έλλειμμα στις ευρωπαϊκές τράπεζες μειώθηκε κατά 29 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA).

Η EBA ανακοίνωσε επίσης ότι οι κορυφαίες 42 ευρωπαϊκές τράπεζες διατηρούν ήδη μεγαλύτερα επίπεδα ρευστότητας σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ.

Υπάρχει ωστόσο έλλειμμα 225 δισ. ευρώ στη ρευστότητα των υπόλοιπων 128 μικρότερων τραπεζών σε ένα μεγαλύτερο δείγμα τραπεζικών ιδρυμάτων της EBA.