Απελευθέρωση του ορίου των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα θέλει η τρόικα. Η τρόικα πιέζει για απελευθέρωση, θέλοντας να πετύχει διπλασιασμό του ορίου "απομακρύνσεων" στο 10% για κάθε μήνα... Με απλά λόγια, οι τροικανοί ζητούν να απολύονται μέχρι και 60 άτομα το μήνα από επιχειρήσεις που απασχολούν έως 150 εργαζόμενους!!!!!!!!!!!!!!!!

Η κυβέρνηση φέρεται να επεξεργάζεται αλλαγές στο νόμο 13/87/83 για τα όρια των ομαδικών απολύσεων με εντολή τρόικας και πρόσχημα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σήμερα τα όρια πέρα από τα οποία, οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές είναι:

α) μέχρι 6 εργαζόμενους το μήνα για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους και

β) ποσοστό 5% του προσωπικού κάθε μήνα και μέχρι 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 150 εργαζόμενους.

Πάνω από αυτά τα όρια οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές και πρέπει να έχουν την έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

ΦΩΤΟ:www.inprecor.gr - 1224