Η Εθνική Τράπεζα μειώνει, κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα, το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο για χρηματοδότηση επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης καθώς και για χρηματοδότηση παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Τα νέα μειωμένα επιτόκια θα ισχύσουν από την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013.

Δείτε περισσότερα στο ΒΙΝΤΕΟ του star