Κατά 1.500 αυξάνονται οι προσλήψεις στους ΟΤΑ.

Προκειμένου να μη χαθούν κοινοτικά κονδύλια που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα μας, με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εσωτερικών και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, αυξάνεται κατά 1.500 ο μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός του προσωπικού που θα προσληφθεί μέχρι τέλη του χρόνου ή θα συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου

Σχετική έγκριση έδωσε η ειδική Επιτροπή που έχει συσταθεί (βάσει του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006). Έτσι συνολικά ο αριθμός των προσλήψεων εφέτος στους δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας θα είναι 4090.

Σύμφωνα με τη νεότερη ΚΥΑ, οι προσλήψεις στην Αυτοδιοίκηση εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων κι επισημαίνεται η «ανάγκη απορρόφησης των διατιθέμενων στο πλαίσιο αυτό πόρων και της προώθησης της ανάπτυξης».

Διαβάστε εδώ την Κοινή Υπουργική Απόφαση: KYA.pdf