Πτωτική είναι η εικόνα του Χρηματιστηρίου, το οποίο παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις γύρω από τις 990 μονάδες.

Αυτή την ώρα, ο γενικός δείκτης βρίσκεται στο -0,63% και διαμορφώνεται στις 987 μονάδες.