Σε νέο δανεισμό μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων θα προχωρήσει σήμερα το Δημόσιο.

Ο ΟΔΔΗΧ θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια ύψους 1 δισ. ευρώ με στόχο την άντληση 1,69 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη έκδοση τρίμηνων εν��όκων γραμματίων στις 13 Αυγούστου, το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,02%, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,87 φορές.