Δύο φορές θα πρέπει να το σκέφτονται, πλέον, όσοι προτίθενται να προσφεύγουν κατά των ποινών που επιβάλουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, η άσκηση προσφυγής θα συνεπάγεται και την καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου φόρου!

Μοναδική περίπτωση να γλιτώσει κάποιος από αυτό το άτυπο χαράτσι, είναι να αποδείξει ότι με τη καταβολή του θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η αύξηση του οικονομικού βάρους για τη δυνατότητα προσφυγής κρίθηκε αναγκαία, κατόπιν πιέσεως της τρόικας, για την αποσυμφόρηση των Διοικητικών Δικαστηρίων από τον απίστευτο όγκο φορολογικών υποθέσεων, ωστόσο όπως έχουν επισημάνει εξαρχής νομικοί κύκλοι, τίθεται σε κίνδυνο το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.