Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών:

1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 1 (Στοιχεία οικοπέδων -εντός σχεδίου ή οικισμού - και κτισμάτων - εντός και εκτός σχεδίου-) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων Ε9 έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 20ή Σεπτεμβρίου 2013.

2. Η προθεσμία ελέγχου, ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 2 (Στοιχεία αγροτεμαχίων της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων) Ε9 έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και τη 14η Οκτωβρίου 2013.